Látássérült verzió

Adatvédelmi tájékoztató


 

  1. Bevezető rendelkezések

1.1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., cégjegyzékszám: 01-10-041364, email: info@mtu.gov.hu) ("Társaság") elkötelezett aziránt, hogy a https://mtu.gov.hu weboldalt ("Weboldal") látogatók magánélethez való jogát és személyes adataik védelméhez fűződő jogát tiszteletben tartsa. Jelen tájékoztató meghatározza azon jogalapokat, amelyek alapján a Társaság az Önről rögzített, vagy az Ön által átadott Személyes Adatokat kezeli. Kérjük, alaposan olvassa át a tájékoztatót annak érdekében, hogy tisztában legyen a Társaság Ön Személyes Adataival folytatott adatkezelési gyakorlatával.

1.2 A Weboldal használatával Ön hozzájárul mindazon adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, amelyeket Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően átad a Társaság részére.

1.3 Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Weboldal tartalmát - ideértve jelen tájékoztatót is - bármikor megváltoztassuk, a változtatások Weboldalon történő feltüntetésével. Az Ön felelőssége, hogy a jelen tájékoztató rendelkezéseit megismerje és időről-időre azokat újra áttanulmányozza annak érdekében, hogy tisztában legyen a változásokkal. A Weboldal Ön általi, változtatásokat követő további használata azt jelenti, hogy Ön hozzájárult a tájékoztató megváltoztatott rendelkezéseihez.

  1. Adatok gyűjtése

2.1 Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt vagy a Weboldalon keresztül feliratkozik a hírlevélre, Önről a Társaság információkat kérhet, ideértve a nevét és email címét. Ezen információk jelen tájékoztatóban a továbbiakban együttesen: „Személyes Adatok”.

2.2 A Személyes Adatok Társaság részére történő átadása önkéntes, az adatkezelés hozzájáruláson alapul (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja). Ugyanakkor, ha Ön bizonyos információkat nem ad át a Társaság részére, akkor elképzelhető, hogy a Társaság nem lesz képes a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérésére, szolgáltatások nyújtására.

  1. A TÁRSASÁG ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

3.1 Az Ön Személyes Adatait a Társaság a következő célokra használhatja: (1) az Ön regisztrációját a Társaság ellenőrizze; (2) a Társaság Önt közvetlenül megkeresse e-mailen,, ideértve a kifejezetten az Ön részére címzett hírlevelek, ajánlatok, promóciós anyagok és egyéb információk Ön részére történő megküldését; (3) a Társaság ellenőrizze a Weboldal használatát és működését; (4) a Társaság kijavítsa, megoldja a Weboldal működésével, a Társaság üzletvitelével, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat; (5) a Társaság megőrizze a Weboldal és a Társaság üzletvitelének biztonságát és integritását.

3.2 Amennyiben Ön nem kívánja, hogy a Társaság a jövőben közvetlenül megkeresse, ideértve a hírlevelek megküldését is, kérjük, hogy az leiratkozas@itthon.hu email címre küldjön egy e-mailt, amelynek a tárgy részében kérjük, tüntesse fel, hogy „leiratkozás” vagy „stop”, vagy írjon a Társaság címére: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. Utóbbi esetben kérjük, adja meg nevét, lakcímét és email címét.

3.3 Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-111956/2017.

  1. ADATOK MEGŐRZÉSE

A Társaság mindaddig megőrzi a Személyes Adatokat, ameddig Ön a hozzájárulását vissza nem vonja, illetve ameddig az a jelen tájékoztatóban meghatározott célokból szükséges.

  1. SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

5.1 Az Ön által átadott Személyes Adatokat a Társaság Magyarország területén található számítógépein tárolja és ahhoz kizárólag a Társaság és a Társaság által megbízott, alább nevesített adatfeldolgozó azon alkalmazottainak van hozzáférése, akiknek erre a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérése érdekében kifejezetten szüksége van, ideértve az IT funkciókat.

5.2 A Társaság a Személyes Adatokat az alábbi adatfeldolgozó részére adhatja át. Az adatfeldolgozó a Társaság részére hírlevél kiküldéséhez, valamint egyéb érdekkörében felmerülő tevékenység elvégzéséhez nyújt szolgáltatást.

LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4.)

  1. SÜTIK (COOKIE) HASZNÁLATA

6.1 Más hasonló kereskedelmi weboldalakhoz hasonlóan a Társaság is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint web szerver log fájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. A sütik és a web szerver log fájlok használata lehetővé teszi a Társaság számára, hogy a Weboldal látogatottságát ellenőrizze és a Weboldal tartalmát az Ön személyes igényeihez igazítsa.

6.2 A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál. Minden egyes weboldal amelyet meglátogat tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket. Amennyiben azonban Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Weboldal néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi a Weboldalt. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.

  1. BIZTONSÁG

7.1 A Társaság biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a Személyes Adataihoz és megakadályozza a jogellenes adatkezelést, az adatok megsemmisülését, vagy sérülését. A Társaság többek között az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza:

7.1.1 Fizikai: az épület ahol a Társaság a Személyes Adatokat tárolja őrzött, beléptető rendszerrel védett. Ezen túl a Társaság megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat a megsemmisülés, vagy a sérülés veszélyétől védje.

7.1.2 Technikai: a Társaság biztonságosan, az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel valamennyi elektronikai adathordozót, amelyet a Társaság már nem használ, úgy, mint pl. a hibás merevlemezeket, vagy adatmentéseket. Az adatbázisokban végrehajtott valamennyi változtatás egy eseménynaplóban rögzítésre kerül, amely mutatja a változtatás napját és időpontját és a felhasználót aki végrehajtotta a változtatást.

7.1.3 Adat: a Személyes Adatokat a Társaság Magyarország területén található szervereken tárolja. Az adatokhoz más felhasználók nem férnek hozzá.

7.2. A Társaság biztosítja, hogy a fent rögzített biztonsági követelmények az általa igénybe vett adatfeldolgozóknál is érvényesüljenek.

  1. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, JOGORVOSLAT

8.1 Ön tájékoztatást kérhet azon Személyes Adatokról, amelyet a Társaság Önről gyűjtött és kezel. Amennyiben ilyen információt szeretne, kérjük, küldjön a Társaság részére e-mailt: info@itthon.hu. Ön kérheti, hogy az Ön által megadott és/vagy az Önről tárolt Személyes Adatokat a Társaság helyesbítse, annak érdekében, hogy azok pontosak és naprakészek legyenek. Ön kérheti továbbá, hogy a Társaság megszüntetesse az Ön Személyes Adatainak kezelését és törölje az adatbázisából az Önről kezelt Személyes Adatokat, vagy a Személyes Adatait zárolja.

8.2 Ön vélt jogsérelem esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (email: ügyfélszolgálat@naih.hu, cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel: +36-1-391-1400, weboldal: http://naih.hu).

  1. KAPCSOLAT

A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi észrevételét, kérdését, vagy bármely egyéb kérdését kérjük címezze Társaságunknak e-mailen: info@itthon.hu, vagy postán: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.